BRF Haga Nova

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Haga Nova i Stockholm.

VÅR FASTIGHET

Haga Nova stod klart 2018 och var det första nybyggda bostadshuset i Hagastaden. Inom fastigheten inryms 276 lägenheter, två förskolor, kommersiella lokaler och garage. Huset är ritat av Vera Arkitekter AB och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2019.