Spekulant eller mäklare?

OM FÖRENINGEN

KORT OM HAGA NOVA

Haga Nova stod klart 2018 och var det första nybyggda bostadshuset i Hagastaden. Fastigheterna Cellen 1-4 förvärvades av byggherren Einar Mattsson Projekt AB. Inom fastigheten inryms 276 lägenheter, två förskolor, kommersiella lokaler och garage. Huset är ritat av Vera Arkitekter AB och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2019.

276

LÄGENHETER

189

PARKERINGSPLATSER

16 642

BOA

MÄKLARBILD

Här hittar du frågor och svar till mäklare, spekulanter och kommande försäljningar, även kallat “mäklarbild”.

BRF Haga Nova (org. nr 769630-4547) är en äkta förening och äger marken. Föreningen har helhetsförvaltning via Fastighetsägarna.

– Årsredovisning 2021

Registrerade stadgar

REGLER FÖR VISNINGAR

Visningar får ej ske med öppen dörr med andra ord skall entrédörren aldrig lämnas öppen utan uppsikt. Entrédörrarna får ej ställas upp genom att hänga cykellås eller liknande mellan dörr och karm. I praktiken innebär detta att det bör finnas en mäklarassistent, “dörrvakt” under öppna visningar.

Prospekt får sättas upp tidigast en vecka innan visning på glasrutan i berörd port. Prospekt ska fästas med vanlig tejp och ev. tejprester ska tas bort.

Inga andra objekt eller reklam får annonseras om i fastigheten.

ÖVERLÅTELSE/MEDLEMSKAP

Överlåtelseavtal skickas till:

Brf Haga Nova
c/o Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
112 98 STOCKHOLM

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift om 2,5 procent av gällande basbelopp. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen med 1 procent av gällande basbelopp. 

FYSISK ADRESS

Fastigheten befinner sig på följande adresser:
Gävlegatan 26-32, Haga Esplanaden 52-56, Sonja Kovalevskys gatan 3-11 samt Norra Stationsgatan 76-78.

Avfall och sortering

Föreningen disponerar två sopsugstationer för hushålls- mat och tidningsavfall. Utöver det har föreningen ett miljörum med möjlighet att källsortera papp, plast, metall, glas och småel.

PLANERADE AVGIFTSHÖJNINGAR?

Nej.

KOMMERSIELLA LOKALER / LOA

Föreningen har 8 st kommersiella lokaler som hyrs ut med en total yta på 1 064 kvm. Samtliga lokaler är uthyrda.

TV/BREDBAND

Föreningen har gruppavtal med Telenor. Grundutbud för TV ingår, digitalbox tillhör lägenheten. Fiber 500 mbit/s mot en obligatorisk kostnad om 165 kr per månad. Möjlighet att uppgradera bredband till 1000 mbit mot självkostnadspris (149 kr).

EL/VATTEN

Individuell mätning av el och varmvatten. Debitering sker i efterskott i samband med avgift/hyresavisering. Uppvärmning sker via vattenburen golvvärme och styrs centralt, 21 grader ingår.

JURIDISK PERSON

Föreningen tillåter inga nya juridiska personer som medlemmar.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Barnvagns- och cykelförråd, två övernattningsrum mot avgift, innergård, extra förråd mot avgift. Innergård som delas med förskola.

PARKERING

Föreningen har 189 parkeringsplatser, varav 72 är elbilsplatser och 10 är MC-platser. För närvarande finns det en handfull platser lediga, så snart de är fyllda gäller kölista.

DELAT ÄGANDE

Föreningen tillåter max tre ägare.

FÖRSÄKRING

Fastigheten är fullförsäkrad via Brandkontoret. Bostadsrättsförsäkring måste tecknas av boende.

SKALSKYDD

Åtkomst till fastigheten sker med hjälp av APTUS-bricka och alternerande portkod. Till varje lägenhet hör tre brickor som ska följa med vid överlåtelse. Medlemmar kan öppna via porttelefon om man väljer att finnas med där. Fastighetens allmänna utrymmen kameraövervakas och ronderas av Securitas.

För information om nya Hagastaden, läs mer på Stockholm Stads hemsida.